SITUACIÓ DE LA JORNADA PARAL·LELA

III Jornada 1entretants a Tanzània (11 de desembre de 2010)III Jornada 1entretants a Tanzània map