Recent Changes

Monday, July 18

 1. page home edited WIKI DEL TALLER PER A UN ENTRE TANTS Tasques Wiki de la sessió: -Introducció a la plataform…

  WIKI DEL TALLER PER A UN ENTRE TANTS
  Tasques
  Wiki de la sessió:
  -Introducció a la plataforma wiki
  -Revisar alguns wikis i les diverses finalitats didàctiques que proposen
  -Crear un wiki en la plataforma wikispaces
  -Revisar el plafó d'administració del wiki
  -Presentar les principals aplicacions que es poden utilitzar al wiki.
  -Aprendre a enllaçar pàgines, a descarregar documents, inserir fotos i incrustar algun widget / objecte en la pàgina personal al voltant de la web 2.0 i les TIC
  Definició de wiki (Viquipèdia)
  Un o una wiki (del hawaià wikiwiki, ràpid) és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'una wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Una de les wikis més conegudes és la Wikipedia [1].
  Les característiques dels wikis, els converteixen en una eina efectiva per a l'escriptura col·laborativa, i cada vegada són més usades en empreses i comunitats com a webs i intranets econòmiques i eficaces per a la gestió del coneixement. Molts projectes són oberts al públic en general, accessibles per a qualsevol que dispose de connexió a Internet, i permeten fer edicions sense cap mena de filtre previ.
  Ward Cunningham va crear, el 25 de març del 1995, el primer wiki, anomenat WikiWikiWeb (el nom prové del "wiki wiki bus", l'autobús llançadora de l'aeroport de Honolulu) i la descrigué com "la base de dades en línia més simple que probablement pot funcionar" [2].
  Pedagogia dels wikis
  D'acord amb Renée Fountain, els valors pedagògics que tenen els wikis són:
  Els Wikis són democràtics: Permeten als usuaris crear i editar qualsevol pàgina en un lloc web és motivador ja que fomenta l'ús democràtic del web i promou la redacció de contingut per usuaris no tècnics.
  Els Wikis incorporen la noció de contingut dinàmic en contínua actualització: La immediatesa del procés d'edició del contingut, facilita als usuaris aportacions contínues al corpus textual del document wiki.
  La tecnologia Wiki promou l'escriptura: El format hipertext simplificat dels wikis permet concentrar-se en el contingut textual, és a dir en el procés d'escriure, sense les distraccions associades a les floritures d'altres programaris d'edició de text. La manca o limitació d'imatges també permet un major èmfasi en la redacció de contingut textual de qualitat.
  Els Wikis faciliten l'autoria distribuïda de documents públics:
  Cocrear és complex, tant en el món real com en el virtual. Malgrat aquesta complexitat, els wikis han demostrat el seu potencial per generar documents de gran abast de forma col·laborativa.
  Els Wikis amplifiquen la interacció: Amb els wikis es recuperen alguns dels trets del llenguatge oral, com els d'apropiació i recreació, i també maximitzen els avantatges de la paraula escrita com la reflexió, la recensió, la publicació de resultats acumulatius.
  Els Wikis promouen la negociació: Els fòrums o espais de discussió que tenen associats molts wikis, eduquen en el debat obert, l'argumentació i contraargumentació promouen la cerca del consens i la presa de decisions de forma no jeràrquitzada.
  Els Wikis faciliten l'edició col·laborativa i oberta: Tot el que s'escriu és sotmès a escrutini constant de la comunitat. L'edició mutualitzada de contingut pot millorar la qualitat de les idees exposades. El discurs i les modificacions queden explícites, els canvis del redactat deixen traça i es pot seguir perfectament l'evolució del discurs.
  Els Wikis generen patrimoni cultural col·lectiu durable: La majoria de treballs escolars que es proposen als centres educatius tenen audiències molt limitades (normalment únicament el professor) . Quan un treball escolar té una dimensió pública àmplia i té una vocació de permanència, adquireix una altra dimensió per als alumnes. Escriure per a una audiència "real" és més motivador i comporta una major autoexigència, també pot induir l'aprenentatge de millors competències comunicatives.
  Els Wikis promouen el voluntariat: Els valors del treball voluntari són inherents a molts projectes wiki. El professorat ha de buscar mecanismes per valorar i avaluar, qualitativament i quantitativa, les aportacions de l'alumnat en projectes com la Viquipèdia.
  Els Wikis i l'anonimat responsable: Cal fomentar l'ètica de la participació positiva a les comunitats wiki. L'anonimat que faciliten molts wikis, ha de ser emprat de forma responsable per preservar la privacitat, no com a mecanisme d'impunitat.
  Don Tapscott en el seu recent llibre "Wikinomics" explica com també les empreses han descobert el potencial del treball col·laboratiu en xarxa. Els exemples que descriuen mostren les possibilitats de les comunitats virtuals, formades per centenars o milers de voluntaris, per resoldre problemes i crear valor, de forma més eficient que les organitzacions clàssiques.
  En resum podriem dir que els wikis i el treball col·laboratiu en
  xarxa són dels millors models de Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
  Jordi Vivancos; 19 de maig de 2007.
  {http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjA1NDMzMDA4NTYmcHQ9MTI2MDU*MzMwODU3MSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ZTY2NjVmYmJiMjgzNDZmMWFmNDRhYzQwZjJkYzM3MWMmb2Y9MA==.gif} Introducció al wiki View more presentations from ATC.
  ----
  PLAFÓ D'ADMINISTRACIÓ DEL WIKI
  {Administració_wiki-2.jpg} Administració_wiki-2.jpg
  -Fins fa pocs mesos, el plafó del wiki només es trobava en anglés. Ara el trobem en castellà i èuscar (traduït parcialment). Esperem que en breu termini es trobe també en català.
  ELS DIVERSOS APARTATS DE PUBLICACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL WIKI
  A: ACTIONS; B: NAVIGATION; C: Les cinc pestanyes; D: Racó superior dret; E: EDITOR (Barra d'edició de la pàgina)
  A. ACTIONS / ACCIONS
  dividida en,
  NEW PAGE / Pàgina Nova: (crea una nova pàgina que hem d'anomenar per apoder enllaçar-la automàticament en la barra de navegació i amb altres paraules que vulguem).
  RECENT CHANGES / Canvis Recents: (indica quines pàgines del wiki han sigut modificades darrerament i quin membre ha fet els canvis).
  MANAGE WIKI / Administrar Wiki: (és la pàgina d'administració completa del wiki)
  SEARCH / Recerca: (finestra de recerca de paraules, temes i etiquetes dins del wiki, i exteriorment busca wikis temàtics).
  EXPLICACIÓ DE “MANAGE SPACE” (ADMINSTRAR WIKI)
  1.ABOUT / SOBRE
  Data de creació,descripció del wiki, organitzadors / membres, llicència de copyright i pla de subscripció (bàsic, plus (el K-12), i de pagament).
  2.CONTENT / CONTINGUT
  2.1-PAGES:
  -all / totes: nom de les pàgines, última edició, nombre de revisions on es pot saber quin membre / organitzador les ha fetes i els canvis (text eliminat, text afegit). Pitjant en ACTIONS es poden imprimir les pàgines, tancar, destruir, renomenar, si som l'organitzador. En cas de ser només membre ens donarà sols la possibilitat d'imprimir la pàgina.
  -orphaned / òrfenes: indica les pàgines del wiki que no estan enllaçades encara malgrat haver-se creat.
  -wanted / buscades: indica la ceació d'enllaços a pàgines o webs inexistents o no indicades per mitjà de la seua URL.
  2.2-FILES / ARXIUS: llistat complet dels documents/fitxers carregats en el wiki (data, extensió, format, autor). El wiki permet carregar des d'aquesta pàgina o des de la pàgina que vulguem el document o fitxer que volem allotjar. Wikispaces permet allotjar 2Gb de documents en un format individual que no supere els 10 Mb -o els 20 Mb en wikis K12 (educatius). Els fitxers poden ser de text, fotogràfics o multimèdia. Fixeu-vos en "Accions" que cada arxiu pot ser anomenat de nou, descarregat individualment i esborrat.
  2.3-TEMPLATES / PLAFONS: Plantilles instal·lables. Només és possible amb el canvi del bloc al pla gratuït K-12 (sol·licitant-ho prèviament), o pagant.
  2.4-TAGS / ETIQUETES: LIST (llistat) /CLOUD (núvol). A cada pàgina que es crea se li pot assignar un nombre de tags o etiquetes. Ací es poden veure tots els tags del wiki en format de llista o de núvol i es poden buscar o inserir en aquest espai o en d'altres (blogs, etc.) per a facilitar la busca del contingut del wiki. L'ús d'etiquetes és important per a facilitar la recerca de temes en un espai web de grans dimensions.
  2.5-CONTENT MANAGER / Administrador de Contingut: Es pot editar algunes peces del wiki com si foren pàgines. Aquest contingut serà inclòs com a part del tema. (Cal investigar l'ús d'aquesta eina, no explorada encara)
  3.PEOPLE / PERSONES
  3.1-MEMBERS / MEMBRES: nom dels membres, data d'inscripció, tipus (organitzador i membre); indica les peticions pendents d'acceptació; es pot invitar a nous membres. Té dues categories: membres (amb accions reduïdes en el wiki) i organitzadors (amb plens poders).
  3.2-PERMISSIONS / PERMISOS:nivell de permís per a accedir a veure i participar en el wiki. En el nivell públic, tothom pot vore i editar pàgines (gent anònima, també). En el nivell protegit, tothom veu les pàgines i només els membres les poden editar. En el nivell privat (que es pot aconseguir en els wikis educatius K12), només els membres del wiki poden veure'l i editar-ne les pàgines. Si el wiki és de pagament, els permisos es poden personalitzar molt més. I en l'apartat "Permisos de la pàgina", l'administrador pot realitzar diverses accions sobre cada pàgina: imprimir-la, convertir-la en Pdf, eliminar-la, renomenar-la, reorientar-la, protegir-la (unlock) i regular-ne el permís d'accés. També apareix informació complementària de cada pàgina.
  3.3-INVITE PEOPLE / INVITAR PERSONES: possibilitat d'invitació a nous usuaris com a membres redactors del wiki per mitjà d'un correu electrònic. Permet escriure la invitació amb text personalitzat. Té un límit de cent invitacions /membres.
  3.4-USER CREATOR / CREADOR D'USUARIS: crear usuaris nous de forma massiva i més ràpida que pel sistema de la invitació. L'administrador els atorga un nom dins el wiki i Wikispaces els dóna un correu i una clau d'accés. D'aquesta manera es poden generar 100 invitacions sense el tràmit del correu electrònic. És instantani.
  4.SETTINGS / CONFIGURACIONS 4.1-LOOK AND FEEL / ASPECTE VISUAL: aspecte públic del wiki i el format dels textos.
  4.1.1-THEME / TEMA: forneix dotze plafons preestablerts per a triar. Per a obtindre'n d'altres, s'ha de pagar.
  4.1.2-COLORS: permet canviar el color del marc, la lletra i l'enllaç.
  4.1.3-WIKI STYLESHEET / FULL D'ESTIL DEL WIKI: Canvis de plafó si es paga.
  4.1.4-LOGO: permet canviar el títol del wiki per un logo, imatge o text de no més de 50 x 50 píxels. Es veu al marge superior esquerre. Des de l'estiu de 2009 es pot introduir una imatge més gran que puga servir com a logo i capçalera del wiki, segons la plantilla triada.
  4.1.5-ADS / ANUNCIS: la publicitat és eliminable pagant, o sol·licitant el canvi del wiki a la modalitat K-12 (educació).
  4.2-SUBSCRIPTION / SUBSCRIPCIÓ: diversos plans de subscripció, des de la gratuïta fins a les de pagament. També forneix l'adreça per a sol·licitar l'actualització del wiki bàsic a K-12 a fi d'eliminar la publicitat i permetre emmagatzemar documents fins a 20 Mb cadascú. La capacitat màxima d'un wiki K-12 gratuït és de 2Gb d'emmagatzematge de documents i arxius multimèdia. Aquest pla K-12 equival al pla PLUS.
  4.3-WIKI INFO / AJUSTAMENT DE LA INFORMACIÓ DEL WIKI: Wiki Information (Informació del wiki on podem canviar el domini i fer-ne una breu descripció), SSL Settings, "Ajustes de debate" (hi triem si volem una sola pàgina de fòrum per a tot el wiki o un fòrum per a cada pàgina), Google Analytics Settings (control possible de seguiment del tràfec i les estadístiques de visió del wiki), License / Llicència (cal triar la modalitat de còpia i reutilització dels continguts del wiki per als lectors).
  4.4-DOMAIN NAME / NOM DEL DOMINI: Possibilitat de canvi del nom del domini, o siga, de ruta (d'URL) del wiki cada 30 dies.
  4.5-DELETE WIKI / ELIMINAR WIKI: possibilitat d'eliminar el wiki de manera definitiva.
  5.TOOLS / EINES:
  5.1-NOTIFICATIONS / NOTIFICACIONS: subscripció per mitjà de sindicació de continguts (feeds) o de correu (e-mail) al control o monitorització de canvis en les pàgines del wiki i en les discussions (pàgines de fòrum o debat).
  5.2-WIKI STATISTICS / ESTADÍSTIQUES DEL WIKI: control de pàgines visitades, països de procedència, missatges deixats, modificacions fetes i aportacions concretes de cada membre, visibles per mesos.
  5.3-SPACE USAGE / ÚS DE L'ESPAI: pàgines creades, nombre de fitxers descarregats, nombre d'exportacions realitzades del wiki (en ZIP), i capacitat usada i restant del wiki (fins a 2Gb).
  5.4-BADGES / INSÍGNIES: insereix en blogs i wikis un logo o un "widget" per a crear enllaços directes amb el nostre espai wiki. N'hi ha de diferents tipus, potser el més interessant és el widget que informa dels darrers 10 canvis al wiki.
  5.5-WEB FOLDERS / CARPETES WEB: (recurs utilitzable en el pla Super Plus consistent a controlar els arxius i les pàgines del wiki des de wikispaces (fora del wiki.)
  5.6-IMPORT BLOGPOST / IMPORTAR ENTRADA DE BLOG: permet importar entrades (posts) de blogs en pàgines noves del wiki que es creen a l'efecte tot indicant la URL concreta. Cada entrada es pot importar optativament en pàgina nova individual del wiki o bé en una pàgina sola creada a l'efecte, en què es poden afegir entrades de manera consecutiva. La importació és automàtica.
  5.7-EXPORTS / EXPORTAR EL NOSTRE WIKI: exporta el contingut textual i gràfic del wiki en format HTML (de pàgina web) o Wikitext, sempre en fitxers comprimits ZIP, al disc dur de l'ordinador. També descarrega tots els arxius que continga el wiki allotjats. És una manera de conservar una còpia del wiki. Convé exportar de tant en tant un wiki de llarg recorregut. Quan es sol·licita l'exportació, Wikispaces crea un fitxer ZIP amb tots els documents i pàgines del wiki. Aquest document queda emmagatzemat i podem descarregar-nos-el tantes vegades com vulguem. El document duu el nom del wiki i la data de creació del fitxer comprimit ZIP. Cada dia, només l'administrador del wiki pot demanar una nova exportació que inclourà les novetats aparegudes al wiki.
  B. NAVIGATION / NAVEGACIÓ
  És la barra lateral de navegació del wiki. Enllaça amb les pàgines que hem creat del wiki de manera automàtica. Si volem, podem editar aquesta barra pitjant sobre “EDIT NAVIGATION / EDITAR NAVEGACIÓ”, en la part inferior. D'aquesta manera apareix la barra de navegació en format pàgina i podem usar-la per a mostrar el títol de cadascuna, escriure'n el nom i enllaçar al nostre gust les pàgines; també podem usar algun Gif, alguna foto d'acompanyament, etc.
  C. (EN PESTANYES, DALT DEL FULL):
  EDIT THIS PAGE (edita la pàgina), PAGE (pàgina), DISCUSSION (debat), HISTORY (història), NOTIFY ME (notificar-me)
  1.EDIT THIS PAGE / EDITA AQUESTA PÀGINA: Edita, obri la pàgina amb la barra de tractament de text per tal de redactar, enganxar text, inserir widgets, fotos, etc. Aquesta secció la tractarem a part més extensament.
  2.PAGE / PÀGINA: Pitjant sobre aquesta pestanya tindrem la possibilitat d'imprimir la pàgina visible (print); de conéixer quines pàgines enllacen amb aquesta (what links here?); d'anomenar d'una altra manera la pàgina que veiem (rename), de destruir la pàgina només si en som organitzadors (delete); de tancar la pàgina, comn a organitzadors, als membres i als autors anònims de manera que no puguen escriure-hi (lock); de veure la pàgina en el codi font del wiki, que cal aprendre, és clar (view source).
  3.DISCUSSION / DEBAT: Per defecte, cada pàgina creada al wiki conté aquesta pestanya que permet als organitzadors i els membres registrats crear i contestar els fòrums de discussió. Cada tema del fòrum es presenta en SUBJECT com una pregunta o afirmació, i en la finestra MESSAGE es desenvolupa el punt que tractem. Si seleccionem baix “Monitor this topic” (Monitoritza o segueix aquest tema), rebrem al correu electrònic qualssevol de les aportacions que es vagen afegint al fòrum, per tal de poder contestar-les.
  4.HISTORY / HISTÒRIA: Aquesta pestanya mostra per data i autor tots els canvis que s'han introduït en l'elaboració de la pàgina del wiki en revisió. Hi ha la data i l'hora de la modificació, la possibilitat de comparar (COMPARE) entre només dos moments seleccionant-les en “SELECT”. Si ho fem, veurem emmarcat en roig el text desaparegut en la versió més recent, i en verd el text inclòs en l'última versió del full del wiki. Les insercions de widgets no deixen rastre entre les diferents versions. A la dreta apareix el nom de l'autor, si està registrat, o el nom “guest” (convidat) més el número d'identificació del seu PC. En “Comment” pot aparéixer el comentari que deixem de manera optativa a la pàgina que hàgem creat.
  5.NOTIFY ME / NOTIFICAR-ME: Podem rebre les notificacions dels canvis en el wiki per Email o pel nostre lector de Feeds o continguts. En aquesta pàgina ens informen que podem monitoritzar (seguir) cap canvi (no changes), discussion changes (canvis del fòrum), page changes (canvis en el contingut de la pàgina), o all changes (canvis en tota la informació que proveïx la pàgina). En l'apartat de “Page Feeds” ens permeten seleccionar el seguiment dels canvis esmentats per mitjà del nostre lector de Feeds “GOOGLE READER”, si tenim un compte en GMAIL.
  D. RACÓ SUPERIOR DRET
  Al racó superior dret hi ha també informació:
  1.El nom amb el qual ens hem registrat en el wiki i que ens permetrà organitzar-lo i crear-ne de nous. Si hi pitgem, en la nova pàgina apareixen els nostres wikis creats i favorits (si n'hem seleccionat) amb les edicions més recents fetes pels seus membres; si tenim algun correu intern d'algun altre membre; notícies de wikispaces; i quins canvis de wikis i pàgines estem seguint per mitjà del correu. En la pestanya superior de “SETTINGS” podem canviar dades de l'usuari, la foto, el perfil, la llengua, etc. També hi podem crear un nou wiki.
  2. La fletxa verda ens conduirà directament a gestionar els altres wikis que tinguem amb el mateix compte.
  3. El logo del sobre ens permet enviar missatges de correu interior als membres i organitzadors del wiki i ens avisa dels missatges rebuts.
  4. “My Account” ens porta també a “Settings” o caracterització del nostre compte, perfil i alguna dada del wiki. També hi podem crear nous wikis.
  5. “Sign out” ens porta afora del registre del wiki. Passem a ser-ne usuaris anònims en pitjar-lo.
  E. EDITOR: BARRA D'EDICIÓ DE LA PÀGINA WIKI
  Quan cliquem en "editar" una pàgina de wiki per a redactar-hi, apareix la barra d'edició. D'esquerra a dreta es presenten els símbols següents:
  Lletra negreta
  Lletra cursiva
  Lletra subratllada
  Color, estil i grandària de lletra
  Quadre de lletra per a títols i subtítols (6 grandàries) o lletra normal. Aquest quadre servirà per a marcar el text que volem convertir en títols i jerarquitzar-los en importància. També servirà per a crear Taules de Continguts (Table of Contents)
  Indexació per números
  Indexació per punts
  Línia horitzontal
  Inserir enllaç (amb pàgines del wiki, amb pàgines externes o amb ancoratges: mots o parts del text de la pàgina)
  Eliminar enllaç
  Inserir imatges (que es poden modificar de grandària i situar-les en la pàgina), i inserir arxius que apareixeran amb el nom que tenen i el logo que determina la classe de document (.txt, .avi, .pdf, .wav, .mp3, etc.)
  Inserir widgets de tota mena: presentacions, vídeos, enquestes, calendaris, mapes, etc.
  Inserir taula
  Inserir caràcters especials
  Inserir codi
  A "TEXT EDITOR" podem canviar la visió de la pàgina per a introduir o modificar els codis amb què el llenguatge del wiki CSS maqueta la presentació del text. Podem previsualitzar la pàgina abans de desar-la definitivament, i, finalment, podem guardar-la.
  En la part inferior de la pàgina que estem editant, hi ha la possibilitat de desar l'esborrany del que escrivim. Afortunadament, wikispaces enregistra cada minut aproximadament una còpia de l'esborrany, de manera que si el perdem, en tornar a obrir la pàgina ens pregunta si volem treballar amb l'esborrany o amb l'última còpia guardada intencionadament per nosaltres.
  No oblidem posar una o més etiquetes a cada pàgina per a facilitar la recerca i la classificació dels continguts del wiki. Acostumen-nos a fer servir les "folksonomies".
  30 recursos: multimèdia i utilitats bàsiques.
  StatCounter: comptador invisible de visites
  FlickrCC: bones fotos classificades de domini públic
  FLICKR: penja ací i comparteix les teues fotos. Molt usat.
  PICASSA: crea i allotja àlbums de fotos personals amb el compte de Google activat. També s'hi guarden automàticament les fotos que inserim al bloc. Aquesta web forneix un programa molt bo (Picassa 3) per a organitzar les fotos de l'ordinador, editar-les, modificar-les i compartir-les de la forma com vulguem.
  Mister Wong: marcador
  social de favorits
  Del.icio.us: marcador social de favorits
  Post que explica per què canviar de Del.icio.us al nou gestor on line de favorits.
  Diigo: el marcador social de favorits més exitós de l'últim any.
  Mindomo: crea i comparteix mapes mentals senzills amb enllaços i guarda'ls en la xarxa.
  Mind42.com: Collaborative mind mapping in your browser
  CMap Tools: la més famosa web de creació de mapes mentals. Ací hi ha un exemple de F. Zayas. Cal descarregar-se un programa (està en català).
  Dailymotion: comparteix videos didàctics
  dotSUB: puja un video i posa-hi subtítols
  Vimeo: penja i comparteix vídeos en la més alta qualitat de la xarxa
  TeacherTube: Videos educatius de YouTube
  PollDaddy: generador d'enquestes
  Box.net: Ofimàtica en línia; guarda tots els documents i els enllaça i comparteix en espais col·laboratius
  L'ALLOTJAMENT GRATUÏT DE TOTA MENA DE DOCUMENTS ES POT ACONSEGUIR TAMBÉ OBRINT UN WIKI EN WIKISPACES (2 GIGUES DE MEMÒRIA PER EMMAGATZEMAR). Cada document que s'allotja en el wiki genera una ruta d'enllaç (LINK) que ens servirà per a vincular-la a qualsevol bloc o wiki extern.
  Scribd: guarda i comparteix documents i els exhibeix complets >
  Calaméo: publica i comparteix documents presentant-los com a llibres
  ISSUU: publica PDF i reprodueix textos en format de llibre o revista
  Slideshare: crea i comparteix diaporames i presentacions
  Tagzania: etiquetar el món situant en un mapa
  Goear: descarrega, enllaça o copia música i gravacions de so. Molt popular.
  Odeo: milions de podcasts, més aviat educatius, multilingües. Per a abaixar o apujar les nostres gravacions.
  Podomatic: crea, busca i comparteix podcasts fins a 500 Mb
  Twango: comparteix fotos, video, àudio
  Vozme: generador de veu als escrits
  Voki: crea el teu avatar que parla en la teua llengua, o posa veu als escrits.
  Xtimeline: fets i biografies sobre una línia del temps
  ZOHO: ofimàtica en línia, amb presentacions incloses
  MyStudiyo: crea qüestionaris per a exàmens amb quàdruple resposta. S'embeu al bloc o al wiki. (MyStudiyo offers a rich solution for creating online quizzes. Make quizzes in just minutes and embed them in any website or invite players to your MyStudiyo Channel Page!)
  ALLOTJAMENT DE DOCUMENTS, MULTIMÈDIA i GEOLOCALITZACIÓ:
  El meu canal de vídeos en YouTube
  El meu canal de vídeos en Dailymotion
  Un dels meus canals multimèdia per a àudio en PodOmatic
  El meu canal de presentacions en SLIDESHARE
  El meu canal de fotos públiques de viatges en Bubbleshare
  El meu canal de documents i textos en Scribd
  Geolocalització del meu bloc La Paraula Vola en Tagzania
  En el llistat de fitxers de qualsevol wiki personal com el d'aquest: Aprén-TIC.
  Els meus qüestionaris de quàdruple resposta: MyStudiyo (necessita Log In)
  La meua web en Google Sites: Blocs i wikis per a l'aula.
  Documents sobre WebQuest allotjats en Box.net.
  APLICACIONS, UTILITATS, EINES I RECURSOS PROPOSATS PEL WIKI APRÉN-TIC
  APLICACIONS DIDÀCTIQUES DELS WIKIS AMB EXEMPLES
  Wiki Littera
  Wiki de trabajos monográficos
  De textos (Materiales para cursos de formación en TIC)
  Homenaje a Ángel González (Wiki en què professors de llengua graven amb llur veu poemes proposats)
  FIGURAS RETÓRICAS (Portafolio de Felipe Zayas)
  Aprén TIC (wiki didàctica sobre web 2.0) - A. de la Torre
  TIC, TAC: diversitat - A. de la Torre
  Contes del món (wiki de 3r ESO)- A. de la Torre
  Diccionari per a ociosos (wiki 2n de Bat)- A. de la Torre
  Històries del senyor Keuner (wiki 2n de Bat) - A. de la Torre
  Lectures de la 3a (wiki 2n de Bat) - A. de la Torre
  Llegir poesia (wiki de 4t ESO)- A. de la Torre
  Pel·lícula Verge: treballs de lectura, opinió, recerca i creació (4t ESO) - A, de la Torre
  Llengua oral formal: la conferència (wiki de 4t ESO)
  Nivell 3 (wiki del curs superior) - A. de la Torre (cat.)
  Wiki sobre el poeta Joan Salvat-Papasseit de Vicenç Martínez (cat.)
  Wiki d'aula sobre V. Andrés Estellés, de Vicenç Martínez (cat.)
  INTRA TIC - A. de la Torre i G. López-Pampló (cat.)
  La paraula vola (wiki que mostra els enllaços favorits del bloc homònim) - A. de la Torre
  Por los caminos de la poesía - Felipe Zayas (cast.)
  Antología de relatos - Felipe Zayas (cast.)
  Gramática castellana - F. Zayas (cast.)
  Littera - Antonio Solano (cast.)
  Plástica - IES Valle de Aller (cast.)
  Educación plástica y visual - Lucía Álvarez (cast.)
  Poesia de butxaca - col·laboratiu (cat.)
  Relatos - F. Zayas et alii (cast.)
  RadioWeb 2.0 - Emisora educativa a través de internet (cast.)
  Homenaje a Ángel González- Antonio Solano (cast.)
  Taller d'escriptura creativa per a 4t ESO (cast.cat)
  http://convielx.wikispaces.com>
  Manuals i enllaços per a la iniciació al wiki
  CURS DE WIKISPACES, de VicençMartínez (en català)
  FEM UN WIKI (wikitaller per a crear un wiki i gestionar-lo). Lourdes Doménech, (en català).
  Creació i gestió d'un wiki (amb tutorials multimèdia molt clars), per Lourdes Barroso. Un clàssic, (en castellà).
  El wiki en wikispaces (Carlos Cabanillas)
  Manual en línia de Wikispaces: http://d.scribd.com/docs/15cqgrlerbcjrkdlicbb.pdf
  Wikis estrangeres sobre aprenentatge digital: http://nswinnovations.wikispaces.com
  Aprendices
  WIKIS EN EDUCACIÓ: Selecció de wikis favorits feta per Felipe Zayas
  Mister Wong: selecció de wikis favorits d'Antoni de la Torre.
  Regles de marcatge textual: (en castellà)
  Tutorial en Pdf per a obrir i gestionar un wiki en WIKISPACES. Molt clar i útil (cast.), (Lourdes Barroso)
  Wikis creats per a la formació
  del professorat en les TIC
  E N S E Ñ A R :: T I C, buscando cómo usar las TIC para aprender (wiki de J.F. Melero)
  Seminario: INTERNET COMO RECURSO EDUCATIVO. WEB 2.0 Educativa (wiki de Lourdes Barroso)
  50 Web 2.0 Ways to Tell a Story: Més de 50 recursos experimentats per a contar històries amb suport àudiovisual (ang.)
  Aplicacions i recursos informàtics en educació: Escola de tardor d'Espiral (curs introductori, cat.)
  Aprendices - Raúl Hernández
  Ari gara - Web educativa 2.0: Wiki molt recomanable per la quantitat de recursos i tutorials que inclou i ordena (cast.)
  Aula 3: Formació en línia:
  Aulawiki21 - Web educativa 2.0:Un dels més prestigiosos wikis de formació sobre aquesta eina i sobre recursos (cast.)
  AVEC: associació valenciana d'expressió i comunicació: Taller de dramatització i teatre (cast.)
  Bases del currículo de Lengua castellana y Literatura - F. Zayas
  Compendi de wikis educatives en Internet en el aula: Antologia de wikis
  Compendi de wikis educatives en Wikitaller: Antologia de wikis
  Comunitats virtuals - CEFIRE de Sagunt
  Curs de wikis i Viquipèdia - Aula 3: Destaca el guiatge per a publicar en Viquipèdia (cat.)
  Curso de herramientas web para el aula - Ángeles Araguz
  Edublogki: ABC del blog - Lourdes Barroso
  En 2.0 palabras: wikis y lenguas - Cristina Palomeque
  Escribir en los blogs - Eduardo Larequi
  Fem un wiki - Lourdes Doménech: Curs imprescindible per a obrir un wiki i treballar-hi (cat.)
  Introducción a la wiki - Experiencia curricular
  Manual de uso del wiki
  Noves pràctiques de l'ensenyament del valencià a l'aula - Xàbia
  SEDICblog - Taller de urbanidad en los blogs
  Softcatalà: programari i llengua
  Taller de blocs - Fundació Bromera
  TIC en las áreas de lenguas - F. Zayas: Curs de formació molt interessant (cast.)
  Tècniques d'expressió escrita en llengua catalana - Gemma Lluch
  Web 2.0. Herramientas y tecnología en educación
  Wiki de DigiZen: manuals de recursos
  Wikis sobre edublogs - Isidro Vidal
  Wikitaller: Curso de verano de la Universidad de León (juliol-2007)
  Wiki col·laboratiu del professorat de llengua
  Para investigar - Angus Iglesias: El wiki Para investigar está creado con la finalidad de recopilar información, ideas, ejemplos y recursos para que los profesores podamos abordar la materia optativa prescrita en los currículos de la Educación Secundaria.
  ALTRES SUPORTS:
  1.Talleret introductori per a la creació d'un wiki.
  2.Enllaços d'interès sobre els wikis (AulaWiki21) (cast.)
  3."Los wikis, esas webs siempre en marcha", post de Felipe Zayas en Darle a la lengua el 28 d'octubre de 2008.
  4.Fòrum sobre les TIC a l'àrea de llengües (dins d'un wiki, en cat.)

  UN ENTRE TANTS
  -

  (view changes)
  5:57 am

Wednesday, December 8

 1. page Networking edited 1.-http://www.wordle.net/show/wrdl/2852549/networking-catal%C3%A0
  1.-http://www.wordle.net/show/wrdl/2852549/networking-catal%C3%A0
  (view changes)
  9:50 am
 2. page IES Joanot Martorell edited AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IE…
  AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IES JOANOT MARTORELL EN LA III JORNADA DE FORMACIÓ, L'11 DE DESEMBRE DE 2010.
  Observacions: LaObservació:
  La
  porta principal
  ...
  a 9:45 C/
  C/
  Ciutat de
  ...
  Aprendiz - anticAntic Politècnic Sant Vicent Ferrer); Guia
  Guia
  d'accés a l'institut: La
  La
  porta lateral
  ...
  Sant Vicent és així: -Enés:
  -En
  passar la
  ...
  el pàrquing. -Si
  -Si
  s'arriba des
  ...
  a l'institut. -Si
  -Si
  s'agafa l'autobús
  tagzaniapaste
  Aparcament i Entrada per a la Jornada 1entretants - IES Joanot Martorell map
  (view changes)
  9:40 am
 3. page IES Joanot Martorell edited AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IE…
  AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IES JOANOT MARTORELL EN LA III JORNADA DE FORMACIÓ, L'11 DE DESEMBRE DE 2010.
  S'HABILITARÀ L'ENTRADA LATERAL DRETA DE L'INSTITUT, A DOS MINUTS DE PASSEIG DE LA PORTA PRINCIPAL. NO US PERDEU. SI ESTEU DAVANT LA PORTA PRINCIPAL DE L'INSTITUT, CAMINEU CAP A LA DRETA, VOREGEU UNES PISTES DE BÀSQUET I DE PATINATGE I DOBLEU A L'ESQUERRA PER UN CARRER SESE ASFALTAR QUE FARÀ D'APARCAMENT. CONTINUEU A LA VORA DEL MUR I A 200 m ES TROBA L'ENTRADA LATERAL QUE ROMANDRÀ ENTREOBERTA. HI HA LLOC AL CARRER PER APARCAR ELS COTXES.Observacions: La porta principal de l'institut romandrà oberta de 9 a 9:45 C/ Ciutat de l'Aprenent, n. 2 , al costat dret de l'altre Institut (Ciudad del Aprendiz - antic Politècnic Sant Vicent Ferrer); Guia d'accés a l'institut: La porta lateral del carrer sense asfaltar (prolongació del carrer Alcalà de Xivert) serà practicable tot el temps. L'accés a aquest carrer, venint del Carrer de Sant Vicent és així: -En passar la cruïlla amb el Bulevar Sud, a 500 metres, la 1a rotonda es voreja per continuar la carretera en línia recta (hi ha semàfor dins la rotonda) i a 20 metres s'agafa a la dreta el primer carrer, Alcalà de Xivert, tot recte fins al final; la segona fase del carrer està sense asfaltar. Allí està el pàrquing. -Si s'arriba des de la V-30 s'agafa el desviament a Carrer Sant Vicent, només entrar a la carretera de 4 carrils (anomenada carrer José Soto Micó), es passa un semàfor vora la parada d'autobús i a uns pocs metres es gira a l'esquerra cedint el pas (2 sentits). Allí comença el carrer Alcalà de Xivert. Dirigiu-vos al final del tot, terreny sense asfaltar, parquing i entrada a l'institut. -Si s'agafa l'autobús 27, la parada és la de JOSÉ SOTO MICÓ. Entrada a l'insti a 3 minuts darrere dels edificis on està la parada.
  tagzaniapaste
  Aparcament i Entrada per a la Jornada 1entretants - IES Joanot Martorell map
  (view changes)
  9:38 am

Monday, November 15

 1. page Jornades Paral·leles i Lels edited ... JORNADA PARAL·LELA I LEL QUE FAREM L'11 DESEMBRE III Jornada 1entretants a Tanzània (11 de…
  ...
  JORNADA PARAL·LELA I LEL QUE FAREM L'11 DESEMBRE
  III Jornada 1entretants a Tanzània (11 de desembre de 2010)
  Davant l'èxit obtingut per les jornades secretes de la xarxa 1entretants celebrades a TaNzània a l'estiu -crec que era estiu pel bronzejat extrem [extreme suntan] que mostren els participants a les fotos-, proposem traslladar la propera jornada 'tardoral' i pública a la selva de 'víbores' i 'bitxos' del país tanzà, ja que estarem totes i tots immunitzats per les vitamines C, B, R, T o S. Serà una jornada paral·lela i 'para lel' a la de València. De retruc podem fer cap a la riba del llac Victòria per tal de 'matisar' eixe moreno lletós que ens queda, perquè, com diuen a Elx, en aquesta data ja 'ens ha caigut el sol de la pell'. Finalment podrem incloure una excursió al Kilimanjaro, que para prop d'allí, en lloc d'anar a la Murta eixa, que no alça més de... 300 metres? Per cert, allí hi ha wifi [llegiu guaifai en swahili] pertot arreu.Salut, BTXTS.
  tagzaniapaste
  III Jornada 1entretants a Tanzània map
  (view changes)
  11:09 am

Tuesday, November 9

 1. page IES Joanot Martorell edited AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IE…
  AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IES JOANOT MARTORELL EN LA III JORNADA DE FORMACIÓ, L'11 DE DESEMBRE DE 2010.
  ...
  200 m es troba la'entrada lateral que romandrà entreoberta.ES TROBA L'ENTRADA LATERAL QUE ROMANDRÀ ENTREOBERTA. HI HA
  tagzaniapaste
  Aparcament i Entrada per a la Jornada 1entretants - IES Joanot Martorell map
  (view changes)
  8:35 am
 2. page IES Joanot Martorell edited AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IE…
  AL GEOLOCALITZADOR DE TAGZANIA INDIQUEM LA SITUACIÓ ON S'HA D'APARCAR I PER ON S'HA D'ENTRAR A L'IES JOANOT MARTORELL EN LA III JORNADA DE FORMACIÓ, L'11 DE DESEMBRE DE 2010.
  S'HABILITARÀ L'ENTRADA LATERAL DRETA DE L'INSTITUT, A DOS MINUTS DE PASSEIG DE LA PORTA PRINCIPAL. NO US PERDEU. SI ESTEU DAVANT LA PORTA PRINCIPAL DE L'INSTITUT, CAMINEU CAP A LA DRETA, VOREGEU UNES PISTES DE BÀSQUET I DE PATINATGE I DOBLEU A L'ESQUERRA PER UN CARRER SESE ASFALTAR QUE FARÀ D'APARCAMENT. CONTINUEU A LA VORA DEL MUR I A 200 m es troba la'entrada lateral que romandrà entreoberta. HI HA LLOC AL CARRER PER APARCAR ELS COTXES.
  tagzaniapaste
  Aparcament i Entrada per a la Jornada 1entretants - IES Joanot Martorell map
  (view changes)
  8:32 am

Thursday, November 4

 1. page Jornades Paral·leles i Lels edited SITUACIÓ DE LA JORNADA PARAL·LELA I LEL QUE FAREM L'11 DESEMBRE III Jornada 1entretants a Tanzàni…
  SITUACIÓ DE LA JORNADA PARAL·LELA I LEL QUE FAREM L'11 DESEMBRE
  III Jornada 1entretants a Tanzània (11 de desembre de 2010)
  Davant l'èxit obtingut per les jornades secretes de la xarxa 1entretants celebrades a TaNzània a l'estiu -crec que era estiu pel bronzejat extrem [extreme suntan] que mostren els participants a les fotos-, proposem traslladar la propera jornada 'tardoral' i pública a la selva de 'víbores' i 'bitxos' del país tanzà, ja que estarem totes i tots immunitzats per les vitamines C, B, R, T o S. Serà una jornada paral·lela i 'para lel' a la de València. De retruc podem fer cap a la riba del llac Victòria per tal de 'matisar' eixe moreno lletós que ens queda, perquè, com diuen a Elx, en aquesta data ja 'ens ha caigut el sol de la pell'. Finalment podrem incloure una excursió al Kilimanjaro, que para prop d'allí, en lloc d'anar a la Murta eixa, que no alça més de... 300 metres? Per cert, allí hi ha wifi [llegiu guaifai en swahili] pertot arreu.Salut, BTXTS.

  tagzaniapaste
  III Jornada 1entretants a Tanzània map
  (view changes)
  8:07 am
 2. page Jornades Paral·leles i Lels edited SITUACIÓ DE LA JORNADA PARAL·LELA I LEL QUE FAREM L'11 DESEMBRE tagzaniapaste III Jornada 1entre…
  SITUACIÓ DE LA JORNADA PARAL·LELA I LEL QUE FAREM L'11 DESEMBRE
  tagzaniapaste
  III Jornada 1entretants a Tanzània map

  (view changes)
  8:02 am

More